Css-Thema Bilgi Paylaşım Platformu..

Bütün Sureler

SIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA
1   Fâtiha  0  
2   Bakara(*)  286  1  
3   Âl-i İmrân(*)  200  49  
4   Nisâ(*)  176  76  
5   Mâide(*)  120  105  
6   En’âm   165  127  
7   A’râf  206  150  
8   Enfâl(*)  75  176  
9   Tevbe(*)  129  10  186  
10   Yûnus  109  11  207  
11   Hûd  123  11  220  
12   Yûsuf   111  12  234  
13   Ra’d  43  12  248  
14   İbrahim  52  13  254  
15   Hicr  99  14  261  
16   Nahl  128  14  268  
17   İsrâ  111  15  281  
18   Kehf  110  15  292  
19   Meryem  98  16  304  
20   Tâ-Hâ  135  16  311  
21   Enbiyâ  112  17  321  
22   Hac(*)  78  17  331  
23   Mü’minûn  118  18  341  
24   Nûr(*)  64  18  349  
25   Furkân  77  18  358  
26   Şu’arâ  227  19  366  
27   Neml  93  19  376  
28   Kasas  88  20  384  
29   Ankebût  69  20  395  
30   Rûm  60  21  403  
31   Lokman  34  21  410  
32   Secde  30  21  414  
33   Ahzâb(*)  73  21  417  
34   Sebe’  54  22  427  
35   Fâtır  45  22  433  
36   Yâsîn  83  22  439  
37   Sâffât  182  23  445  
38   Sâd  88  23  452  
39   Zümer  75  23  457  
40   Mü’min  85  24  466  
41   Fussilet  54  24  476  
42   Şûrâ  53  25  482  
43   Zuhruf  89  25  488  
44   Duhân  59  25  495  
45   Câsiye  37  25  498  
46   Ahkâf  35  26  501  
47   Muhammed(*)  38  26  506  
48   Fetih(*)  29  26  510  
49   Hucurât(*)  18  26  514  
50   Kâf  45  26  517  
51   Zâriyât  60  26  519  
52   Tûr  49  27  522  
53   Necm  62  27  525  
54   Kamer  55  27  527  
55   Rahmân  78  27  530  
56   Vâkı’a  96  27  533  
57   Hadîd(*)  29  27  536  
58   Mücâdele(*)  22  28  541  
59   Haşr(*)  24  28  544  
60   Mümtehine(*)  13  28  548  
61   Saff(*)  14  28  550  
62   Cum’a(*)  11  28  552  
63   Münâfikûn(*)  11  28  553  
64   Teğâbun(*)  18  28  555  
65   Talâk(*)  12  28  557  
66   Tahrîm(*)  12  28  559  
67   Mülk  30  29  561  
68   Kalem  52  29  563  
69   Hâkka  52  29  565  
70   Me’âric  44  29  567  
71   Nûh  28  29  569  
72   Cin  28  29  571  
73   Müzzemmil  20  29  573  
74   Müddessir  56  29  574  
75   Kıyâme  40  29  576  
76   İnsan(*)  31  29  577  
77   Mürselât  50  29  579  
78   Nebe’  40  30  581  
79   Nâzi’ât  46  30  582  
80   Abese  42  30  584  
81   Tekvîr  29  30  585  
82   İnfitâr  19  30  586  
83   Mutaffifîn  36  30  587  
84   İnşikâk  25  30  588  
85   Bürûc  22  30  589  
86   Târık  17  30  590  
87   A’lâ  19  30  591  
88   Gâşiye  26  30  591  
89   Fecr  30  30  592  
90   Beled  20  30  593  
91   Şems  15  30  594  
92   Leyl  21  30  595  
93   Duhâ  11  30  595  
94   İnşirâh  30  596  
95   Tîn  30  596  
96   Alak  19  30  597  
97   Kadr  30  598  
98   Beyyine(*)  30  598  
99   Zilzâl(*)  30  599  
100   Âdiyât  11  30  599  
101   Kâri’a  11  30  600  
102   Tekâsür  30  600  
103   Asr  30  601  
104   Hümeze  30  601  
105   Fil  30  601  
106   Kureyş  30  602  
107   Mâ’ûn  30  602  
108   Kevser  30  602  
109   Kâfirûn  30  603  
110   Nasr(*)  30  603  
111   Tebbet  30  603  
112   İhlâs  30  604  
113   Felâk(*)  30  604  
114   Nâs(*)  30  604  

Not: Yanında (*) işareti bulunan sureler Medeni (Medine'de inmiş), diğer sureler Mekki (Mekke'de inmiş)tir.


Kaynak:http://kuran.islamiyet.gen.tr/kurandakisira.php
Bugün 19 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol